• Μιλάνο 2013

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/patriarchis.jpg

  Με την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

  Title 1
 • Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/01.png

  Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος). Τοὺς ὕμνους προλογίζει ἡ ἐξ Ἀχαρνῶν ἠθοποιὸς Καίτη Παπανίκα.

  Title 1
 • Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/02.png

  Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος). Κάλαντα μὲ συνοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τοῦ Νίκου Φιλιππίδη

  Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/03.png

  Συναυλία σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἱ.Μ. Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου «Τὸ Μοναστήρι καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο Ὕδρας»

  Title 3
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/05.png

  Συναυλία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς στὶς 24/06/2011 στὴν ὁποία παρίσταται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τῆς μεγάλης Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας.

  Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr//kalomoiris/slideshow/06.png

  Βράβευση από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Παναγιώτη Φωτιάδη το 2009, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

  Title 6
 • Ἅγιος Δημήτριος Μυστρᾶ

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/07.png

  Θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Δημήτριο Μυστρᾶ. Μὲ τὸν Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιο.

  Title 7
 • https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/08.png

  Μὲ τὸν Μητροπολίτη Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραὶμ

Συμμετοχὴ στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἅλωση τῆς ΚΠόλεως

(Δελτίο Τύπου Δήμου Ἀχαρνῶν)
Ἡ Βυζαντινὴ χορωδία τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν, ἄξιος πολιτιστικὸς πρεσβευτὴς τῆς πόλης μας στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικό, τίμησε τὸν τελευταῖο Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Κωνσταντῖνο ΙΑ´, μὲ τὴ συμμετοχή της στὶς πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Δήμου Μυστρᾶ, «Παλαιολόγεια», οἱ ὁποῖες διεξάγονται κάθε χρόνο στὶς 29 Μαΐου εἰς μνήμην τῆς ἐπετείου τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση, λοιπόν, ποὺ ἀπηύθυνε ὁ Δῆμος Μυστρᾶ, πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς Κοινωφελοῦς Ἐπιχειρήσεως τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν, κ. Θεόφιλο Ἀφουξενίδη καὶ τὸ Χοράρχη καὶ Πρωτοψάλτη τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἀττικῆς, κ. Δημήτριο Καλομοίρη, ἡ βυζαντινὴ χορωδία δὲν μποροῦσε νὰ ἀρνηθεῖ, παρὰ νὰ δώσει γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ δυναμικὸ παρὸν καὶ μὲ τὴν ἐναργέστατη ἀπόδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων νὰ «ζωντανέψει», ἔστω καὶ γιὰ λίγο, τὴν καστροπολιτεία, ὅπως χαρακτηριστικὰ ὀνομάζεται τὸ ἐρειπωμένο σήμερα ἀλλὰ πάλαι ποτὲ κραταιὸ Δεσποτάτο τοῦ Μορέως.


Βέβαια, αὐτὸ δὲ θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ χωρὶς τὴ συνδρομὴ τοῦ κ. Θ. Ἀφουξενίδη, ὁ ὁποῖος, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἀμέσως ἔκανε δεκτὴ τὴν πρόσκληση νὰ παραστεῖ στὶς ἐκδηλώσεις ἐκπροσωπώντας τὸ Δῆμο Ἀχαρνῶν, προθύμως ἔδωσε καὶ ἐντολὴ γιὰ τὴ μίσθωση λεωφορείου, ὥστε νὰ μεταβεῖ ἡ χορωδία ἀλλὰ καὶ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς τοῦ Δήμου μας στὴν καστροπολιτεία τοῦ Μυστρᾶ.

Ἔτσι, μὲ τὴ δέουσα ἐπισημότητα καὶ εὐλάβεια καὶ σὲ κλίμα ἔντονης ἐθνικῆς ὑπερηφανείας τελέστηκε τὸ πρωῒ τῆς 29ης Μαΐου ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὸ βυζαντινὸ κάστρο τοῦ Μυστρᾶ – χτίστηκε τὸ 1310 καὶ ἀποτελεῖ ξυλόστεγη βασιλικὴ μὲ γλυπτὰ στὸ τέμπλο καὶ τοιχογραφίες – ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου. Ἡ χορωδία τοῦ Δήμου μας, ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ κ. Καλομοίρη, ἐκτέλεσε ἄρτια τὰ τροπάρια τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ εἰσέπραξε στὸ τέλος τὸν ἔπαινο καὶ τὸ θαυμασμὸ τῶν παρευρισκομένων. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι o Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μετέδιδε τὸ ὅλον ἐκκλησιαστικὸ γεγονός, «διαφημίζοντας» ἔτσι τὴ χορωδία, τὸ Δῆμο Ἀχαρνῶν πανελλαδικά, ἀκόμη σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία ἀκολούθησε τὸ μνημόσυνο τοῦ Αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ´ Παλαιολόγου καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνος Νιάρχος παρέθεσε ὁμιλία μὲ θέμα «Ἡ διαλεκτικὴ τὶς ἱστορίας τῶν ἑλλήνων πρὶν καὶ μετὰ τὴν Ἅλωση». Ὑπουργοί, βουλευτές, πανεπιστημιακοί, τοπικὲς ἀρχές, οἱ ἔνοπλες δυνάμεις καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας ἀλλὰ καὶ πλῆθος κόσμου ἀπέδωσαν φόρο τιμῆς στὸ πρόσωπο τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ´, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ φρόνημα καὶ τὴν αὐτοθυσία τοῦ ἔμελλε νὰ συνδέσει αἰώνια τὴ μοῖρα καὶ τὸ ὄνομά του μὲ τὴν ἅλωση τῆς Βασιλεύουσας τὸ 1453 καὶ νὰ ἀποτελεῖ ἔκτοτε ἀνεξίτηλο σύμβολο ἡρωισμοῦ γιὰ ἐμᾶς τοὺς μεταγενέστερους.

Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἐκδηλώσεων ὁ Δῆμος Μυστρᾶ παρέθεσε δεξίωση, στὴν ὁποία, ὅπως ἦταν φυσικό, παρευρέθηκε ὁ κ. Θ. Ἀφουξενίδης, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν καὶ ὁ κ. Δημήτρης Καλομοίρης μὲ τὴ Χορωδία, εἰσπράττοντας γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ «εὖγε» τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ τοῦ Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

Ἐκ τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν