• Μιλάνο 2013

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/patriarchis.jpg

  Με την Αυτού Θειοτάτην Παναγιότητα, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

  Title 1
 • Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/01.png

  Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος). Τοὺς ὕμνους προλογίζει ἡ ἐξ Ἀχαρνῶν ἠθοποιὸς Καίτη Παπανίκα.

  Title 1
 • Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/02.png

  Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση τοῦ Δήμου Ἀχαρνῶν στὸ Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος). Κάλαντα μὲ συνοδεία τῆς παραδοσιακῆς ὀρχήστρας τοῦ Νίκου Φιλιππίδη

  Μέγαρο Μουσικῆς (Αἴθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος)
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/03.png

  Συναυλία σὲ ἐκδήλωση τῆς Ἱ.Μ. Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης στὸ Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τοῦ τόμου «Τὸ Μοναστήρι καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Μουσεῖο Ὕδρας»

  Title 3
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/05.png

  Συναυλία στὸ Μέγαρο Μουσικῆς στὶς 24/06/2011 στὴν ὁποία παρίσταται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μὲ ἀφορμὴ τὴν παρουσίαση τῆς μεγάλης Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαίδειας.

  Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν
 • Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν

  https://www.filetech.gr//kalomoiris/slideshow/06.png

  Βράβευση από τον Δήμαρχο Αχαρνών κ. Παναγιώτη Φωτιάδη το 2009, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

  Title 6
 • Ἅγιος Δημήτριος Μυστρᾶ

  https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/07.png

  Θεία Λειτουργία στὸν Ἅγιο Δημήτριο Μυστρᾶ. Μὲ τὸν Μητροπολίτη Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιο.

  Title 7
 • https://www.filetech.gr/kalomoiris/slideshow/08.png

  Μὲ τὸν Μητροπολίτη Ὕδρας Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης κ. Ἐφραὶμ

Βιβλία

"Ακολουθία του Εσπερινού"
Ερμηνευτική Σπουδή και Τυπική Διάταξη


Ακολουθίες Αγίου Νεκταρίου

 


Μουσικὸν Ἑορτολόγιον


 

 

Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς
Δείγματα κειμένου καὶ ἤχου
Παραλλαγὴ καὶ Μέλος
 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ (Καθίσματα, Κανόνες, Αἶνοι)
  • Ἦχος α´
  • Ἦχος β´
  • Ἦχος γ´
  • Ἦχος δ´
  • Ἦχος πλ. α´
  • Ἦχος πλ. β´
  • Ἦχος βαρύς
  • Ἦχος πλ. δ´
 • Πολυέλεος (Δοῦλοι Κύριον) Ἦχος πλ. α´
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Καταβασίαι Σύντομοι
   • Σταυρὸν χαράξας
   • Ἀνοίξω τὸ στόμα μου
   • Χριστὸς γεννᾶται
   • Ἔσωσεν λαόν
   • Βυθοῦ ἀνεκάλυψε
   • Στίβει θαλάσσης
   • Χέρσον ἀβυσσοτόκον
   • Χοροὶ Ἰσραήλ
   • Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ
  • Ἀναστάσιμα Ἐξαποστειλάρια
  • Ν´ Ψαλμός, Ἦχος α´ παθητικός
  • » » » » » » », Ἦχος πλ. δ´
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα

Μουσικὸν Ἑορτολόγιον Αὔγουστος-Σεπτέμβριος

 • ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  • Ἀκολουθία Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
  • -----»----»---- Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
  • -----»----»---- Ἁγίου Μάρτυρος Φανουρίου
  • -----»----»---- Ἀποτομῆς Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου
 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  • Ἀκολουθία Γενεσίου τῆς Θεοτόκου
  • » » Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Κύριε ἐκέκραξα (Ἑτερον)
  • Κύριε ἐκέκραξα (Θρ. Στανίτσα, Ἀργόν)
  • Εἰς τὰ Πληρωτικά (Παράσχου Κύριε)
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν (Ἦχος βαρύς)
  • Θεοτόκε Παρθένε (Θ. Γεωργιάδου, ὀκτάηχον)
  • Προκείμενα ἡμερῶν ἑβδομάδος
  • Α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα (Ἀργόν)
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν (Ἦχος πλ. α´)
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα (σύντομον)

Μουσικὸν Ἑορτολόγιον Ἰανουάριος

 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  • Εἰς πολλὰ ἔτη
  • Ἀνοιξαντάρια
  • Ἀκολουθία Περιτομῆς Ἰ.Χριστοῦ & Μ.Βασιλείου
  •  -----»----»---- Μεγάλων Ὡρῶν Θεοφανείων
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
  •  -----»----»---- τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
  •  -----»----»---- τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
  •  -----»----»---- τῶν Ἁγίων Τριῶν Ιεραρχῶν
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Κύριε ἐλέησον
  • Προκείμενα ἑβδομάδος
  • Εἰς τὰ Πληρωτικὰ (Παράσχου Κύριε)
  • Ἀρτοκλασία
  • Πλούσιοι ἐπτώχευσαν
  • Τὸ Α´ ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα
  • Θεοτόκε Παρθένε (Θ. Γεωργιάδου, ὀκτάηχον)
  • Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα - Τὸν εὐλογοῦντα


Μουσικὸν Θεοτοκάριον

 • ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
  • Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος
  • Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος
 • ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ
  • Χαῖρε Νύμφη – Ἀλληλούϊα
  • Τῇ Παρασκευῇ τῆς Ἐ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν
  • Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς
   • Ἀργόν
   • Σύντομον
  • Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ
   • Ἀργόν
   • Ἀργοσύντομον
 • Τὴν ὡραιότητα


Μουσικὸν Ἐγχειρίδιον

 • Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
 • Ἀκολουθία τοῦ Γάμου
 • Νεκρώσιμος Ἀκολουθία
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • Αἰωνία ἡ μνήμη
  • Ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ (Ἦχος πλ. α´)
  • Ἀπόστολος τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος
  • Ἀπόστολος τοῦ Γάμου
  • Ἀπόστολος τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας
Δεῖγμα κειμένου 1

Δεῖγμα κειμένου 2

Συνοπτικὴ Μέθοδος Βυζαντινῆς Μουσικῆς

 • Πρόλογος
 • Γενικὰ περὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Μουσικοὶ Φθόγγοι
 • Μουσικὴ Κλίμακα
 • Χαρακτῆρες τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Χαρακτῆρες Ποσότητος
 • Μουσικὴ Ἀνάγνωση
 • Μαρτυρίες τῶν Φθόγγων
 • Παραλλαγὴ - Μέλος
 • Ῥυθμὸς - Μέτρα
 • Συνεχὴς Ἀνάβαση - Κατάβαση
 • Χαρακτῆρες Χρόνου
 • Χαρακτῆρες Αὐξάνοντες τὸν χρόνο
 • Παύσεις
 • Σύνθετοι Χαρακτῆρες
 • Ὑπερβατὴ Ἀνάβαση - Κατάβαση
 • Χαρακτῆρες Διαιροῦντες τὸν χρόνο
 • Συνεχὲς Ἐλαφρόν
 • Χαρακτῆρες Διαιροῦντες καὶ Αὐξάνοντες τὸν χρόνο
 • Παρεστιγμένα Γοργὰ καὶ Δίγοργα
 • Χαρακτῆρες Ποιότητος ἢ Ἐκφράσεως
 • Ἦχοι τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Συστατικὰ - Χαρακτηριστικὰ - Γνωριστικὰ τῶν Ἤχων
 • Τὰ Γένη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Σημεῖα Ἀλλοιώσεως
 • Φθορές
 • Τὰ Εἴδη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μελῶν
 • Ἐπείσακτα μέλη
 • Χρόες
 • Συστήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς
 • Μελῳδικὲς Ἕλξεις
 • Χρονικὴ Ἀγωγή
 • Ἦχος Πρῶτος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου
 • Ἦχος Τέταρτος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου
 • Ἦχος Δεύτερος
 • Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου
 • Ἦχος Τρίτος
 • Ἦχος Βαρύς
 • Ὕφος
 • Σύνθεση Χοροῦ τῶν Ψαλτῶν
 • Κατανομὴ Διδακτέας Ὕλης
 • Βιβλιογραφία
 • Περιεχόμενα